Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet!

Tack för visat intresse av oss på Pirat Reklam AB. Vi jobbar kontinuerligt för att du ska känna dig trygg
när du tar kontakt med oss, handlar av oss eller på något anant sätt lämnar ut personuppgifter om
dig till oss. Med denna integritetspolicy beskriver vi vad vi gör med dessa uppgifter, hur vi hanterar
dem och på vilket sätt vi jobbar föra tt säkerställa en hög säkerhetsnivå i enlighet med GDPR -
General Data Protection Regulation som görjar gälla den 25 maj 2018.

Pirat Reklam AB är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och ansvarar för att den här
behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt. När du handlar av oss, skickar en offertförfrågan,
anmäler dig på ett evenemang eller på något annat sätt tar kontakt med oss tar vi del av vissa typer
av personuppgifter.

Personuppgifter som vi lagrar och behandlar:
- Namn på kontaktpersoner
- Telefonnummer
- Epostadresser
- E-postkorrespondans
- Faktureringsadress
- Leveransadress
- Organisationsnummer
- Bilregistreringsnummer (gäller endast vid bilstripningar)

Pirat Reklam AB samlar ej in känsliga uppgifter så som information om sexuell läggning, religiösa
åskådningar, politiska uppfattningar eller etniskt ursprung.

Därför sparar vi dina personuppgifter
För att kunna genomföra vårt åtagande gentemot er som kund och upprätthålla den service som
förväntas måste vi samla in och lagra ovanstående uppgifter. Detta består exempelvis av att kunna
besvara offertförfrågningar, genomföra upprättande av avtal, leverera en beställd tjänst eller vara,
utskick av information samt utföra fakturering och bokföring enligt gällande lagar och bestämmelser.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina perosnuppgifter så länge vi bibehåller en affärsrelation med varandra, eller max 7
år efter avslutad kontakt. Detta för att kunna ge dig snabb support och service vid eventuella framtida
förfrågningar eller ordrar. Vissa uppgifter sparas även efter detta för att vi ska uppfylla gällande lagar
och bestämmelser, exempelvis bokföringslagen.

Tredje part
Pirat Reklam säljer aldrig dina personliga uppgifter vidare till tredje part. Vi kan dock komma att
behöva lämna ut delar av dina personuppgifter som namn, telefonnummer och leveransadress till
betrodd tredje part för att kunna fullfölja leveransen av vissa varor. Detta kan vara tillverkare och
företag vi samarbetar med, men också speditörer och tarnsportföretag. Innan vi lämnar ut uppgifter
om dig till tredje part ber vi alltid om ditt medgivande.

Genom att registrera dig som kund på vår hemsida godkänner du att dina uppgifter lagras och hanteras i vår webbshoplösning och att dina uppgifter då hanteras av vår leverantör av denna e-handelsplattform. Dessa uppgifter lagras endast hos denna betrodda tredje part för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Inga uppgifter säljs vidare.

Säkerhet
Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra säkerheten kring lagringen av vårt kundregister och övrig
känslig information. Detta består exempelvis av uppdaterade antivirusprogram, kontinuerlig
säkerhetskopiering, krypterade nätverk och regelbundna byten av lösenord.


Dina rättigheter
I enlighet med GDPR erhåller du vissa rättigheter när det kommer till de personuppgifter som vi lagrar.
Detta består av nedanstående delar:

A) Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter om dig som vi lagrar.
B) Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
C) Du har rätt till begränsning av dina personuppgifter.
D) Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi lagrar om dig.

Ovanstående punkter gäller dock endast om det ej strider mot övrig lagstiftning eller om det finns
annan rättslig grund för oss att fortsätta lagerhållningen av dessa uppgifter. Skulle vi vara förhindrade
att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att
kunna användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen. För att kontakta oss
angående något av ovanstående alterantiv vänligen ring 0155-288744 eller maila josefine@piratreklam.se.
Är du ej nöjd med vår hantering av dina personuppgifter har du rätten att lämna eventuella klagomål
till Dataskyddsinspektionen.

Cookies
För att vår webbplats, www.piratreklam.se, ska fungera optimalt och höja användarupplevelsen använder
vi oss av så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du använder vår hemsida
och som gör det möjligt att skapa statistik över hur besökarna på vår hemsida använder sig av den.
Denna information används bland annat till att förbättra resultatet via sökmotorer samt hjälper oss
att utveckla vår hemsida.

Den typen av cookies vår hemsida använder sig av är så kallade permanent cookies. Innehållet dessa
lagrar är dock inte föremål för GDPR.

Ändringar i villkoren
Pirat Reklam AB förbehåller sig rätten att göra förändringar i integritetspolicyn och registreringsvillkoren. Är dessa förändringar väsentliga kommer vi att meddela dig minst 15 dagar i förväg. Du kan i sådana fall välja att ta bort ditt konto hos oss. Vissa uppgifter kan vi dock behöva att komma spara för att uppfylla våra åtaganden gentemot gällande lagar och bestämmelser, exempelvis bokföringslagen.

Registeransvarig
Pirat Reklam AB är ansvarig för de uppgifter vi sparar om er som kund. Vid frågor gällande
integritetspolicyn kontakta josefine@piratreklam.se eller ring 0155-288744.

Pirat Reklam AB
Org. nr: 556549-4498
Kungshagsvägen 5, 611 35 Nyköping
info@piratreklam.se
0155-28 87 44